ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Dermoscopy of Nevus Comedonicus [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. Ahead of Print: NCI-06926 | DOI: 10.14744/nci.2018.06926

Dermoscopy of Nevus Comedonicus

Melek Aslan Kayıran1, Filiz Cebeci1, İlkin Zindancı2, Mehmet Salih Gürel1, Necmettin Akdeniz1
1Istanbul Medeniyet University Goztepe Education And Research Hospital, Department Of Dermatology, Istanbul,turkey
2Saglık Bilimleri University Umraniye Education And Research Hospital, Department Of Dermatology, Istanbul, Turkey

Nevus comedonicus is a rare type of nevus originating from the epithelial part of the center of the pilosebase unit. It is characterized by the combination of the dilated follicular openings resembling comedones. It may be seen in any part of the body but especially face and neck. History and clinical examination leads to the diagnosis and there is no need to perform a histopathological examination in most cases. The diagnosis can be supported by dermoscopic findings.The dermoscopy of our case was similar to the findings of the present reports.This case is presented for emphasizing the point that dermoscopy can be supportive for the diagnosis of nevus comedonicus and for contributing to the literature with its dermoscopic findings.

Keywords: Dermoscopy, Keratin Plugs, Nevus Comedonicus

Dermoskopik Görünümüyle Bir Nevus Komedonikus Olgusu

Melek Aslan Kayıran1, Filiz Cebeci1, İlkin Zindancı2, Mehmet Salih Gürel1, Necmettin Akdeniz1
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı, Istanbul

Nevüs komedonikus, pilosebase birim merkezinde epitelyal orijinli nadir görülen bir nevus tipidir. Komedonlara benzeyen dilate foliküler açıklıkların bir araya gelmesi ile karakterizedir. Vücudun herhangi bir yerinde görülebilirse de yüz ve boyun bölgesinde daha sık olarak yerleşir. Nevus komedonikus da tanı; biyopsiye gerek duyulmaksızın, genellikle anamnez ve klinik muayeneyle birlikte konur. Tanı dermoskopik bulgularla desteklenebilir. Literatür incelendiğinde bizim bildiğimize göre olguların dermoskopisi ile ilgili iki olgu sunumu bulunmaktadır. Olgumuzun dermoskopisi, mevcut bildirilerin bulgularıyla benzerdi. Tanıyı desteklemek ve dermoskopik bulgularıyla literatüre katkı sağlamak amacıyla bu olgunun sunumu uygun bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Dermoskopi, Keratin Tıkaç, Nevus KomedonicusCorresponding Author: Melek Aslan Kayıran, Türkiye

Quick Search
LookUs & Online Makale