ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Epithelial-myoepithelial carcinoma of the supraclavicular region: An unusual cause of dyspnea [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. Ahead of Print: NCI-25932 | DOI: 10.14744/nci.2018.25932

Epithelial-myoepithelial carcinoma of the supraclavicular region: An unusual cause of dyspnea

İbrahim Hıra1, Mustafa Şahin2, Ali Bayram2, Altan Kaya2, Hatice Karaman3, İbrahim Özcan2
1Ankara Dr. Hulusi Alatas Elmadag State Hospital, Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery Department, Ankara, Turkey
2Health Sciences University, Kayseri Training and Research Hospital, Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery Department, Kayseri, Turkey
3Health Sciences University, Kayseri Training and Research Hospital, Medical Pathology Department, Kayseri, Turkey

Epithelial-myoepithelial carcinoma (EMC) is an extremely rare disease and usually develops in major salivary glands such as the parotid gland. EMC is regarded as a low grade-malignancy tumor and the treatment protocol involves wide surgical excision with secure clear margins. Although postoperative radiotherapy is generally performed to reduce local recurrence.
The purpose of this study was to report a case of EMC with a supraclavicular location due to its rare occurrence and atypical location.

Keywords: Dyspnea, epithelial-myoepithelial carcinoma, supraclavicular region

Supraklavikuler bölge kaynaklı epitelyal miyoepitelyal karsinom: Dispnenin nadir bir nedeni

İbrahim Hıra1, Mustafa Şahin2, Ali Bayram2, Altan Kaya2, Hatice Karaman3, İbrahim Özcan2
1Ankara Dr. Hulusi Alataş Elmadağ Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kliniği, Ankara
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kliniği, Kayseri
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Kliniği, Kayseri

Epitel-miyoepitelyal karsinom (EMC) oldukça nadir görülen bir hastalıktır ve genellikle parotis bezi gibi majör tükrük bezlerinde görülür. EMC, düşük dereceli malign tümör olarak kabul edilir ve tedavi protokolü; salim cerrahi sınırlı, geniş cerrahi eksizyon gerektirir. Ameliyat sonrası radyoterapi genel olarak lokal rekürrensi azaltmak için tercih edildir.
Bu çalışmanın amacı, nadir görülen ve atipik yerleşim yeri nedeniyle supraklavikuler bölge yerleşimli bir EMC olgusunu sunmaktır.

Anahtar Kelimeler: Dispne, epitelyal-miyoepitelyal karsinom, supraklavikuler bölgeCorresponding Author: İbrahim Hıra, Türkiye

Quick Search
LookUs & Online Makale