ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
IL-15 negatively regulates curdlan-induced IL-23 production by human monocyte derived dendritic cells and subsequent Th17 response [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. Ahead of Print: NCI-38802 | DOI: 10.14744/nci.2019.38802

IL-15 negatively regulates curdlan-induced IL-23 production by human monocyte derived dendritic cells and subsequent Th17 response

Ahmet Eken1, Zehra Okuş1, Şerife Erdem1, Zehra Büşra Azizoğlu1, Yeşim Haliloğlu1, Ayten Biçer1, Tuğba Nur Gür1, Ebru Yilmaz2, Musa Karakukcu2, Hamiyet Donmez Altuntas1, Halit Canatan1
1Erciyes University School of Medicine, Department of Medical Biology; Betül-Ziya Eren Genome and Stem Cell Center (GENKOK), Kayseri, Turkey
2Erciyes University School of Medicine, Pediatric Hematology-Oncology, 38030, Melikgazi, Kayseri, Turkey

INTRODUCTION: In this study, we aimed to assess the impact of long- and short-term IL-15 cytokine exposure of human monocyte-derived curdlan-matured dendritic cells (DCs) on the production of Th17 cell-polarizing cytokine IL-23 and subsequent Th17 cell activation.
METHODS: Peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) were purified via Ficoll-Paque from healthy donors. Monocytes were magnetically selected via CD14 Miltenyi beads and differentiated into DCs with granulocyte-macrophage colony-stimulating factor (GM-CSF) and IL-4 for 5 days in the presence or absence of IL-15 (100ng/ml) for long-term exposure experiments. Then DCs were matured with peptidoglycan (PGN), or curdlan for 24 hours. For short-term exposure experiments, IL-15 was added only during maturation of DCs. Then, DCs were characterized with respect to the expression of MHC II and costimulatory molecules, production of cytokine subunits IL-23p19, IL-12p40, IL-12p35 and cytokine IL-23 via flow cytometry or real time qPCR or ELISA. Finally, phosphorylation of signaling molecules after curdlan stimulation were assessed by phospho-flow assays.
RESULTS: IL-15 exposure suppressed IL-23 production by DCs. As a result, IL-15-exposed DCs suppressed IL-17 production by allogeneic T cells. Importantly, we observed a reduction in the surface Dectin-1 receptor levels by IL-15-exposed DCs. In line with these observations, curdlan stimulation resulted in reduced phosphorylation of ERK1/2, NF-kB p65 and AKT by human DCs exposed to IL-15 compared with controls. These results may explain why IL-15-exposed DCs produce less IL-23 after maturation with curdlan, which is a ligand of Dectin-1.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Short- or long-term exposure to IL-15 of human DCs during their differentiation or maturation programs DCs against Th17 cell polarization. These results suggest that IL-15 availability may affect CD4+ T cell-mediated protective immunity to fungal infections.

Keywords: IL-15, Th17, Dendritic cell, IL-23

IL-15 İnsan Monosit Kökenli Dendrtitik Hücrelerce Curdlan indüklemeli IL-23 Üretimi Ve Th17 Cevabını Negatif Etkilemektedir

Ahmet Eken1, Zehra Okuş1, Şerife Erdem1, Zehra Büşra Azizoğlu1, Yeşim Haliloğlu1, Ayten Biçer1, Tuğba Nur Gür1, Ebru Yilmaz2, Musa Karakukcu2, Hamiyet Donmez Altuntas1, Halit Canatan1
1Erciyes University School of Medicine, Department of Medical Biology; Betül-Ziya Eren Genome and Stem Cell Center (GENKOK), Kayseri, Turkey
2Erciyes University School of Medicine, Pediatric Hematology-Oncology, 38030, Melikgazi, Kayseri, Turkey

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, insan monositlerinden GM-CSF ve IL-4 varlığında farklılaştırılıp curdlan ile matüre edilen dendritik hücrelerin (DH), kısa yada uzun vadeli IL-15’e maruz kalmaları durumunda Th17 ilişkili IL-23 sitokini üretimi ve Th17 hücre aktivasyonunun nasıl etkilendiği incelenmiştir.


YÖNTEM ve GEREÇLER: Periferik kan mononükleer hücreler (PBMCs), sağlıklı kişilerden Ficoll-Paque ile izole edilmiştir. Monositler, CD14 manyetik bead sistemi ile PBMC’ler arasından seçilmiş, uzun süreli muamele için granülosit-makrofaj koloni-stimüle edici faktör (GM-CSF) ve IL-4 ile birlikte IL-15’in (100ng/ml) varlığında ve yokluğunda 5 gün kültüre edilerek DH’lere farklılaştırılmıştır. Sonra 24 saat peptidoglikan (PGN) veya curdlan ile matüre edilmiştir. Kısa süreli muamele için IL-15, yalnızca matürasyon sırasında son 24 saat eklenmiştir. Her iki koşulda da üretilen DH’lerin hücre yüzeyindeki ko-stimülatörler ve MHC II ekspresyonları, üretilen sitokin altbirimleri IL-23p19, IL-12p40, IL-12p35 ve IL-23 sitokini, flow sitometri, ELISA, gerçek zamanlı qPCR yöntemleri ile ve son olarak, curdlan stimülasyonuna bağlı sinyal moleküllerinin fosforilasyonu, fosfo-flow ile değerlendirildi.
BULGULAR: DH’ler, IL-15’e maruz bırakıldığında IL-23 üretimi negatif şekilde etkilenmiş, ko-kültür deneylerinde allojenik T hücrelerinden IL-17 üretimini baskılamıştır. IL-15 varlığında geliştirilen DC’ler yüzeylerinde daha az Dectin-1 reseptörü ifade etmiştir ve dolayısıyla curdlan stimulasyonu, kontrolleri ile karşılaştırıldığında IL-15 varlığında geliştirilen DH’lerdeki ERK1/2, NF-kBp65 ve AKT fosforilasyonun azalmasıyla sonuçlanmıştır. Bu sonuçlar, Dektin-1’in ligandı olan curdlan maturasyonundan sonra IL-15’e maruz kalan DH’lerin niçin daha az IL-23 ürettiğini açıklayabilir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: DH’lerin ex vivo ortamda gelişimleri veya matürasyonları sırasında IL-15 sitokinine uzun ve kısa Süreli maruziyetleri T hücre polarizasyonunu Th17 aleyhine etkilemektedir. Bu sonuçlar, IL-15 sitokini varlığının mantar enfeksiyonuna karşı gelişen CD4+ T hücre aracılı koruyucu immüniteyi etkileyebileceğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: IL-15, Th17, Dendritik Hücre, IL-23Corresponding Author: Ahmet Eken

Quick Search
LookUs & Online Makale